Şuan Şoförsen
Lütfen Önüne Bak
Üye Ol
Şifremi Unuttum
Ana Sayfa
Popüler Konular
Beğenilen Konular
EGY Top 10
Beğeniler Top 10
ÜYE GİRİŞİ


DUYURU
Yazan: Kozbey
Satılık Emlak Sitesi. Beykoz Emlak satılıktır: Siteyi Görmek için Tıklayın
www.beykozemlak.istanbul
10.04.2018 23:16
Yazan: Kozbey
Slogan Yazmayanlar Artık Günün Üyesi Seçilemeyecek. Slogan Yazmak İçin Burayı Tıklayın 
10.04.2018 23:09

Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın Çevirdiği Türkçe Kuran Meali

1. Fâtiha
2. Bakara
3. Âl-i İmrân
4. Nisâ
5. Mâide
6. En'âm
7. A'râf
8. Enfâl
9. Tevbe
10. Yunus
11. Hûd
12. Yusuf
13. Ra'd
14. İbrahim
15. Hicr
16. Nahl
17. İsrâ
18. Kehf
19. Meryem
20. Tâ-Hâ
21. Enbiyâ
22. Hac
23. Mü'minûn
24. Nûr
25. Furkan
26. Şuarâ
27. Neml
28. Kasas
29. Ankebût
30. Rûm
31. Lokman
32. Secde
33. Ahzâb
34. Sebe'
35. Fâtır
36. Yâsin
37. Sâffât
38. Sâd
39. Zümer
40. Mü'min
41. Fussilet
42. Şûrâ
43. Zuhruf
44. Duhân
45. Câsiye
46. Ahkaf
47. Muhammed
48. Fetih
49. Hucurât
50. Kaf
51. Zâriyât
52. Tûr
53. Necm
54. Kamer
55. Rahmân
56. Vâkıa
57. Hadid
58. Mücâdele
59. Haşr
60. Mümtehine
61. Saf
62. Cum'a
63. Münâfikûn
64. Teğabün
65. Talâk
66. Tahrim
67. Mülk
68. Kalem
69. Hâkka
70. Meâric
71. Nuh
72. Cin
73. Müzzemmil
74. Müddessir
75. Kıyamet
76. İnsan
77. Mürselât
78. Nebe'
79. Nâziât
80. Abese
81. Tekvir
82. İnfitâr
83. Mutaffifin
84. İnşikak
85. Bürûc
86. Târık
87. A'lâ
88. Gâşiye
89. Fecr
90. Beled
91. Şems
92. Leyl
93. Duhâ
94. İnşirâh
95. Tin
96. Alak
97. Kadir
98. Beyyine
99. Zilzâl
100. Âdiyât
101. Kâria
102. Tekâsür
103. Asr
104. Hümeze
105. Fil
106. Kureyş
107. Mâûn
108. Kevser
109. Kâfirûn
110. Nasr
111. Tebbet
112. İhlâs
113. Felâk
114. Nâs
Kuran Ölülere Okunmaz! Bunun En Büyük Delili Ölülere Okunan Yasin Suresinde Yazmaktadır. Umarım Kuranın Hükümlerine Uyarsınız ve Kuranı İnkar Etmekten Sakınırsınız!


Yâsin Suresi 69. Ayet:
Biz Resûl e Kur ân öğrettik, şiir öğretmedik, o zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşâd ve parlak bir Kur ân dır.
Yâsin Suresi 70. Ayet:
Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahî hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye, gönderilmiştir.

GÜNÜN ÜYESİ

Telif Hakkı Tamamen Kozbey'e Aittir.
Yasalar gereği tüm üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Telif hakkınız olan bir paylaşımda bulunulmuşsa info@kozbey.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.